nav Searchuser
云南云天化国际化工股份有限公司

云南云天化国际化工股份有限公司 China 中国

qrcode

云南云天化国际化工股份有限公司 China 中国

云天化国际的高浓度磷复肥生产能力为500万吨/年,居亚洲第一,世界第二。2009年云天化国际总资产169亿元,净资产7亿元,销售收入131亿元。 查看更多>>
关注  咨询 
留言