nav Searchuser
Nouryon (The former AkzoNobel Specialty Chemicals)

Nouryon (The former AkzoNobel Specialty Chemicals) Netherlands 荷兰

qrcode

Nouryon (The former AkzoNobel Specialty Chemicals) Netherlands 荷兰

阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)公司的总部设在荷兰,是在医药、涂料、化学和工业具有全球领先地位的跨国公司,在全世界70多个国家设有分支机构和生产基地 查看更多>>
关注  咨询 
留言